Kontakt:
tel. 61 8303 303

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

1. Korty tenisowe czynne są w godzinach od 7:00 do 23:00. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia
w szczególnych okolicznościach(np. organizacja turniejów, eventów).

2. Rezerwacji kortów prosimy dokonywać telefonicznie (tel. 61 8303 303) lub bezpośrednio u kortowego/ w Recepcji Klubu.

3. Rezerwację kortów (zarówno w przypadku jednorazowej rezerwacji, jak i abonamentu) można odwoływać najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanego czasu wynajmu kortu. W przypadku nie odwołania rezerwacji bądź odwołania w terminie późniejszym Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany czas wynajmu kortu.

4. Zarząd Klubu w szczególnych okolicznościach (np. organizacja turnieju tenisowego lub przyczyny techniczne) zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniuz Klientem.

5. W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach abonamentuz powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii technicznych Wynajmującemu przysługuje prawo odrobienia utraconych godzin
w dogodnych dla niego terminach po wcześniejszym ich uzgodnieniu z kortowym/ recepcją klubu.

6. Wszystkie osoby korzystające z obiektu prosimy każdorazowo przed wejściem na kort o zgłoszenie się u kortowego/ w Recepcji Klubu w celu potwierdzenia swojej obecności i uiszczenia opłaty.

7. Opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.

8. W przypadku opadów deszczu decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów.

9. Uprzejmie prosimy wszystkich grających o uporządkowanie nawierzchni kortu (zasiatkowanie) w ramach wynajętego czasu gry w celu przygotowania kortu dla następnych graczy.

10. Na kortach obowiązuje strój tenisowy i obuwie z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych.

11. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom kortowego

12. Uprzejmie prosimy wszystkich Klientów o poinformowanie pracowników Klubu o wszystkich zauważonych usterkach wyposażenia, wadliwym działaniu oświetlenia lub ogrzewania oraz powstałych w czasie gry uszkodzeniach linii oraz nawierzchni kortu.

13. Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa. Klub nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

14. Zarząd Klubuoświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności
za szkody
powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystającynie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach.

16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności szkoleniowej lub jakiejkolwiej innej działalności gospodarczej bez pisemnej zgody Zarządu Klubu.

17. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych
w niniejszym Regulaminie uprawnia Zarządu Klubu do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.

18. Psy mogą być wprowadzane na teren obiektu jedynie na smyczy
i w kagańcu, a za ewentualne szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi jego właściciel.

19.  Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego Regulaminu.